نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 2 ژانویه (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) به طور مساوی با Yonhap Infomax، آژانس مالی و پشتیبان یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح

(%) ( ٪

1-W 3.
25 3.
25

1-M 3.
49 3.
47

2-M 3.
74 3.
73

3-M 4.
03 4.
04

6-M 4.
30 4.
32

12-M 4.
33 4.
34

(پایان)

پیشنهاد سایت