روز دوشنبه

سئول، 27 فوریه (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح دوشنبه است.

شرط دما (C) امکان

بالا /کم (%)

سئول 11/-1 0

اینچئون 08/-1 0

سوون 11/ -4 0

Cheongju 13/-2 0

Daejeon 13/-4 0

Chuncheon 12/-5 0

Gangneung 16/03 0

Jeonju 13/-3 0

Gwangju 15/-2 0

Jeju 13/03 addleheaded 20

Daegu 15/-3 0

بوسان 14/04 0

(پایان)

پیشنهاد سایت
- a