مشکوک به رشوه در

سئول، 16 (یونهاپ) -- پنجشنبه به اتحادیه‌های کره (FKTU)، یک گروه، حمله کردند، اتهامات غیرقانونی مربوط به مقامات آن.

بازرسان اداره کلانشهر سئول FKTU Yeouido، در جنوب غربی سئول را جستجو کردند.
و راک کننده پلت فرم آن کانگ را مشکوک به رشوه و توهین به اعتماد نامید.

کانگ دامپزشک او را مصادره کرد که 100 وون (76,300 دلار آمریکا) ساختمان کره ای (KCITU) را در اختیار FKTU قرار داد.

علاوه بر این، کانگ مظنون است که کار دیگری را انجام داده است که رسمی FKTU است.

KCITU از FKTU در ماه ژوئیه اخراج شد و سعی کرد دوباره وارد سایت های دوره خود شود.

رشد بیش از حد عملیات متروپولیتن سئول (یونهاپ)

ycm@yna.
co.
kr
(END)

پیشنهاد سایت
- a