مسافران ژاپن این قوانین را کاهش داد، قرار گرفتن در معرض

سئول، 19 (یونهاپ) -- مسافران کره ژاپن در مقایسه با گذشته، کالاها روز یکشنبه نشان دادند، کشور عقب محدودیت ها را کاهش داد و ین ژاپن ضعیف تر شد.

مسافران متنوع فرودگاه اینچئون و فرودگاه گیمپو ژاپن از 1 ژانویه تا 16 مارس به 1.
35 میلیون رسید که از 1.
29 میلیون سال گذشته بیشتر شد.

مسافران کره ای قلمروی متوالی هستند که توکیو بدون ویزا مجاز هستند.
مسافران ورودی اکتبر و یک ژاپنی در حال مقابله با وون ژاپنی ارزان تر.

مسافران شیء ورود به فرودگاه گیمپو سئول 19، 2023.
(یونهاپ)

ejkim@yna.
co.
kr
(END)

پیشنهاد سایت
- a