منشی مرکزی پارک رئیس‌جمهور سابق برای جلوگیری از سوول حقوق می‌گیرد

سئول، 1 فوریه (یونهاپ) -- بیونگ کی، که به طور متناسب در دوران ریاست جمهوری گئون هی به ریاست جمهوری رسید، و مقامات روز چهارشنبه متهم به ممانعت از فعالیت ها و بررسی غرق شدن در سال 2014 شدند.

< p> بستر سئول به بی گناهان و مقامات، منشی های پارک و کراوات و وزیر روابط توجه کند.

لی بیونگ کی، کارگردان ریاست جمهوری، گئون هی، با خبرنگاران در باد مهم سئول در 1 فوریه 2023 صحبت می کند، بدون اینکه مانع از فعالیت های یک پانل شود.
(یونهاپ)

ژانویه 2015 واژگونی 6800 تنی سوول آبهای ساحلی، 300 نفر، دانش آموز.

و مقامات در ماه می 2020 متهم به ممانعت از تخصیص و 12 مقام شدند.
سال 2015.

دادستان از لی درخواست سه سال زندان کردند.

ycm@yna.
co.
kr
(END)

پیشنهاد سایت
- a