بازیگر کواک دو وون ججو را پارازیت کرد

سئول، 25 سپتامبر (یونهاپ) -- کواک دو وون، یک جیلتر کره ای شناخته شده با بازی استیل رین، ستاره عامه پسند، یکشنبه ججو دستگیر شد.

گفت که یک SUV بود.
نه شمال غربی در روز، رانندگی به عقب و جلو.

کواک روی فرمان، از خواب بیدار شد و یک حرکتی انجام داد که نشان می داد دوپ پاتریسیب او به گواهینامه رانندگی می رسد.
متهم پرونده رانندگی بود.

که کواک به طور تصادفی 10 کیلومتر را در حالت خوابیده رانندگی کرده بود.

استودیوی او نامه ای صادر کرد و از این موضوع عذرخواهی کرد.
سال‌های ججو زندگی کرده است.

[email protected]
co.
kr
(END)

پیشنهاد سایت