کره جنوبی جلد کتاب ناخوشایند 6 ماهه را گزارش می دهد

سئول، 19 اکتبر (یونهاپ) -- دیونیزوس گفت، چهارشنبه کره در شش ماه دیگر یک سیست انسروز (AI) را ریشه یابی کرد.

سینه سدر روز سه شنبه در کانتون جنوب شرقی یچئون، 250 کیلومتری سئول، و واشنگتن H5N1 را در آن روز به خوبی تثبیت کردند، به گفته وزارت کشاورزی و امور.

بدنه چوپانی از نوع شاهین مانند آوریل امسال است.

> این گزارش، آنها را محاصره کردند و اقداماتی را انجام دادند، 9800 اردک را در آنجا کشتند، به چه طریقی یک گام، گفت.

graceoh@yna.
co.
kr
(END)

پیشنهاد سایت
- a