آمریکایی قطارهای گرافیتی کره جنوبی را به ارمغان آورد

اینچئون، 19 ژانویه (یونهاپ) -- یک آمریکایی 27 ساله به کره استرداد شده است که گفته می شود پنج شنبه به گاراژهایی که از آبرفت ها می گذرد و با رنگ آمیزی گرافیتی نقاشی می کند، وارد گاراژ شده است.

این آمریکایی است.
حمله به گاراژهای سئول، اینچئون، دائجون و شش منطقه، یک سرسپردۀ ایتالیایی 28 ساله در سپتامبر و با اسپری گرافیتی روی دیوارها نقاشی می‌کرد.

در این مواقع، گرافیتی به عرض ۲ متر در اینچئون پارک شده، که «WORD» ابتدای نارنجی را نشان می‌داد.
آمریکایی ویتنام داشت و درخواست کلونوس از او کرد.

توسط نوامبر رومانی دستگیر شد و چهارشنبه کره پاشنه را آورد.

لوازم جانبی ایتالیایی ناشناخته.

یک آمریکایی وسواس، همدست ایتالیایی را جذب می کند.

به گفته سایت کاری متروپولیتن اینچئون، گرافیتی یک قطار را نشان می دهد.
(عکس فروش نمی رود) (یونهاپ)

در اینچئون شرکت گرافیتی یک قطار را نشان می دهد.
(عکس فروش نمی رود) (یونهاپ)

[email protected]
co.
kr
(END)

پیشنهاد سایت