تعداد کره ای های ربوده شده، بازداشتی 5 ساله به 2762 نفر رسید:

سئول، 10 اکتبر (یونهاپ) -- شهروندان کره ای که سالها ربوده شده بودند، روز دوشنبه به 2762 نفر رسیدند، با استناد به جدول حقیقت وزارتخانه.

نماینده جائه جونگ کره‌ای‌هایی که در سال 2018 دچار انحراف شدند، این تعداد به 2474 نفر از کسانی که ربوده شده‌اند در طول این دوره به 288 نفر رسیده است.

با توجه به کاهش محدودیت‌های کووید-19، برنامه‌های درمانی کنسولی کشور را که شهروندان هیچ کاری انجام نمی‌دهند مورد بررسی قرار دهند.
جرایم خارج از کشور.

2762 پرونده، هیئت 607 پرونده در سال 2018، 840 پرونده 2019، 614 2020 و 426 سال.
این به تنهایی، 275 مورد تا نیمه باقی مانده است.

در کشور، ظروف چینی در صدر 361 مورد قرار گرفت، پس از آن، ایالات 322، فیلیپین 279 و ژاپن 200 مورد.

[email protected]
co.
kr
(END)

پیشنهاد سایت