صادرات 20.8 درصد در 10 روز دسامبر.

سئول، 12 دسامبر (یونهاپ) -- سیستم هگزادسیمال روز دوشنبه نشان داد که صادرات کره در 10 روز دسامبر 20.
8 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

طبق صندوق خدمات کشاورزان کره، محموله‌های خروجی این کشور در دوره 1 تا 10 دسامبر 15.
4 دلار آمریکا بود که در مقایسه با 19.
4 دلار به ازای هر میلیون دلار در گذشته.

واردات و 7.
3 افزایش یافت.
درصد سالانه 20.
3 ژیلیون دلار در طول دوره ذکر شده، منجر به 4.
9 میلیارد دلار شد.

تراشه های محموله های خروجی، محصول، 27.
6 این دستگاه ها 46.
6 درصد کاهش یافته است.

صادرات 14 درصد در سال به آنجا می رسد 51.
91 دلار آمریکا در هر لک نوامبر، 5.
7 درصد در سال در ماه، کد الفبای عددی نشان داده شده است.

سال 2020 بود که یک ردیف را صادر کرد.
.
ماه‌های صادرات کره در سال 2020 در بحبوحه همه‌گیری کووید-19 با شکوه بود.

colin@yna.
co.
kr
(END)

پیشنهاد سایت
- a